ENG THAI
image

บริการ

“ยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด” เริ่มต้นธุรกิจแปรรูปฉนวนกันความร้อน
ตั้งแต่ 20 ปีที่ผ่านมา โดยทีม พัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่มีมีความเชี่ยวชาญ ในการผลิต และออกแบบ ผลิตภัณฑ์
ให้กับแบรนด์ เครื่องใช้ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเครื่องใช้
ภายในบ้าน และยังเป็นผู้ผลิตในลักษณะ OEM ให้กับบริษัท
ในหลายประเภทธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อีกหลากหลายธุรกิจ

 

image
image

บริการ

เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่ง ตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum
อยู่ยงคงกระพันมา ไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มา
จนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งาน เรียงพิมพ์ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์

1. เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มา
2. สลับสับตำแหน่งตัวอักษร เพื่อทำหนังสือตัวอย่าง
3. Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียง
4. ห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งาน

Read More

image

Characteristic

Light weigt

RoHS free

Recyclable

Easy to install

Environmental friendly

Laminate with other

materials

image
image