ENG THAI
image

ร่วมงาน

 

บริษัทยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่งจำกัด เปิดโอกาสสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเรียนรู้ ร่วมงานกับบริษัทฯ โดยเปิดรับหลายตาแหน่งดังนี้
image
ลำดับ จังหวัด ชื่อตำแหน่ง จำนวน วันที่ประกาศ
1. ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3 อัตรา 13-01-2020
2. ฉะเชิงเทรา พนักงานฝ่ายผลิต 15 อัตรา 13-01-2020
3. กรุงเทพ พนักงานขับรถผู้บริหาร 1 อัตรา 13-01-2020
4. กรุงเทพ เจ้าหน้าที่บัญชี 3 อัตรา 13-01-2020

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ 038-564882-86 ต่อ 227 (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์)

กรอกข้อมูลการสมัครงาน