ENG THAI
image

Prozel®

Prozel ® - เป็นแผ่นโฟมวัสดุฉนวนกันความร้อนที่มีเซลล์ปิดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนัก เบา Prozel เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ประสิทธิภาพ สูงสุดในประหยัดพลังงานโดยมีการนำความร้อนที่ต่ำมาก ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในงาน เครื่องใช้ภายในบ้าน, รถยนต์และงานการก่อสร้าง แผ่นโฟม Prozel มีสองชนิดที่ใช้ในกระบวนการผลิต

Read More

image

Advantages of Prozel

Read More

image
image