ENG THAI
image

ข่าวสารและกิจกรรม

image
image

กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริจากโลหิตครั้งที่ 1
กับกิจกรรม CSR ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
จัดโดย บริษัทยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ

Read More

image

ข่าวสารและกิจกรรม เพิ่มเติม 1.1

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจากโลหิต

Read More

image
image

ข่าวสารและกิจกรรม เพิ่มเติม 1.2

Read More

image
image

ข่าวสารและกิจกรรม เพิ่มเติม 1.3

Read More

image
image

ข่าวสารและกิจกรรม เพิ่มเติม 1.4

Read More

image
image